Badshah

boht-tej-song

BOHT TEJ LYRICS

Singer: Fotty Seven, Badshah
Music: Fotty Seven
Lyricist: Fotty Seven, Badshah

boht-tej-song

BOHT TEJ LYRICS

Singer: Fotty Seven, Badshah
Music: Fotty Seven
Lyricist: Fotty Seven, Badshah